DigitalGadget

Windows8+C#環境で動作確認(2016/8/27)

C#ライブラリ"WiimoteLib?"

https://wiimotelib.codeplex.com/

参考

http://www.kosaka-lab.com/tips/2009/02/wiiwii-fit.php

http://minamizawa.jp/wii/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-04 (日) 14:50:58 (2736d)